Skorzystaj z
prawa do mediacji!

Czytaj więcej
Dlaczego mediacja?

Mediacja prowadzi do korzystnych rozwiązań na wysokim poziomie.

Mediacja daje szansę stronom danego sporu ustanowić takie rozwiązanie, które w rezultacie będzie obopólną korzyścią. Mediacja to przede wszystkim dążenie do dobrowolnego wykonania postanowionych i przyjętych w ramach ugody przed mediatorem zobowiązań, co przekłada się na brak konieczności ich ustalania na drodze sądowej i przymusowego wykonania.


Dobrowolność

Poufność

Neutralność

Rzetelność i profesjonalizm

Elastyczność

Szybkość i niskie koszty
Gichin Funakoshi

Mądry kompromis jest wart więcej niż tysiąc zwycięstw.

Jako mediator wspomagam negocjacje między stronami — nie doradzam, nie rozstrzygam ani nie decyduje za nie. W większości przypadków, które dotyczą sporów, to nie brak wiedzy czy określonych oczekiwań jest powodem konfliktu. Najczęściej przyczyną jest zaburzona komunikacja między stronami sporu lub jej całkowity brak.

Dzięki współpracy z mediatorem pojawia się lepsze, wzajemne zrozumienie, które zaowocować ma satysfakcjonującym dla obu stron porozumieniem. Skorzystanie z mojej pomocy nie zamyka drzwi do innych rozwiązań. W przypadku, gdy przeciwna strona sporu nie zgodzi się na skorzystanie z mediacji lub jeżeli w trakcie rozmów nie zostanie ustalony kompromis, to wtedy możliwe jest podjęcie odpowiednich kroków prawnych i skierowanie sprawy na drogę sądową lub dalsze prowadzenie toczącego się już procesu.

Konrad Maciej Wilijewicz

Wilijewicz Mediacje

Jestem certyfikowanym mediatorem i radcą prawnym, wpisanym na listę:
- Mediatorów Stałych przy Sądzie Okręgowym w Łodzi,
- Mediatorów Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (mediacje.kirp.pl),
- Mediatorów Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi (www.oirplodz.pl).

Czym się zajmuję?


Doświadczenie nauczyło mnie, że mediacja to najszybszy, najlepszy i najtańszy sposób rozwiązywania wszelkiego rodzaju sporów i konfliktów. W tej dziedzinie szczególną satysfakcję daje mi poczucie sprawiedliwości, bo właśnie dzięki mediacji możemy wypracować najlepsze rozwiązanie, które akceptowane jest przez obie strony sporu.


Zajmuję się zarówno mediacją gospodarczą, jak i tą w sporach cywilnych i rodzinnych. Od kilkunastu lat jako radca prawny reprezentuję strony w procesach, które trwają latami, pochłaniają ogrom pieniędzy, czasu i nerwów Klientów oraz często wyglądają na nierozwiązywalne. Wiem jak trudno znaleźć jest zadowolenie z rozstrzygnięć sądowych, dlatego też moją pasją stało się rozwiązywanie takich spraw na drodze pozasądowej. W mediacji z moją pomocą strony zawierają porozumienie, które nie jest przez kogokolwiek narzucone, a staje się wynikiem wspólnego dialogu.

Kontakt

Aby wziąć udział w spotkaniu mediacyjnym prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy w celu uzgodnienia terminu spotkania.

ADRES:

90-302 Łódź, ul. Wigury 13/4


DANE KONTAKTOWE:

Tel. 48 233 233 232
kancelariamediacyjna@icloud.com

Copyright © mediatorlodz.pl | created by Agencja interaktywna Media Project Group